Đăng lúc: 20-09-2016 09:49:57 AM | Đã xem: 644 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non
Đăng lúc: 19-09-2016 10:37:31 AM | Đã xem: 406 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non , Giáo Dục Tiểu Học , Giáo Dục Trung Học Cơ Sở
Đăng lúc: 16-09-2016 10:29:59 AM | Đã xem: 414 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non

QĐ thành lập Hội đồng bộ môn Mầm non cấp thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2018

Số 605/QĐ-PGD ngày 12/9/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đăng lúc: 14-09-2016 03:49:35 PM | Đã xem: 258 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non
Đăng lúc: 14-09-2016 03:30:28 PM | Đã xem: 184 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non

Hướng dẫn tổ chức điều tra, cập nhật dữ liệu, kiểm tra công nhận kết quả phổ cập giáo dục Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở năm 2016.

Số: 626/CV-BCĐ ngày 13/09/2016 Hướng dẫn tổ chức điều tra, cập nhật dữ liệu, kiểm tra công nhận kết quả phổ cập giáo dục Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở năm 2016.

Đăng lúc: 13-09-2016 06:26:43 PM | Đã xem: 608 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non , Giáo Dục Tiểu Học , Giáo Dục Trung Học Cơ Sở , Giáo Dục Thường Xuyên

Quy định thực hiện hồ sơ sổ sách các cấp học gắn với việc ứng dụng CNTT.

Số: 1136/SGDĐT-VP ngày 25/08/2016 V/v Quy định thực hiện hồ sơ sổ sách các cấp học gắn với việc ứng dụng CNTT.

Đăng lúc: 30-08-2016 02:05:06 PM | Đã xem: 760 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non , Giáo Dục Tiểu Học , Giáo Dục Trung Học Cơ Sở

Hướng dẫn tuyển sinh trẻ vào học Mầm non năm học 2016 - 2017

Số 565/PGD ngày 24/8/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đăng lúc: 25-08-2016 10:02:37 AM | Đã xem: 237 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non
Đăng lúc: 23-08-2016 09:25:39 AM | Đã xem: 616 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non , Kế Hoạch - Tổng Hợp , Giáo Dục Tiểu Học , Giáo Dục Trung Học Cơ Sở
Đăng lúc: 17-08-2016 09:02:27 AM | Đã xem: 254 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non

Điều chỉnh chỉ tiêu mầm non năm học 2016 - 2017

Số 3412/UBND-VP ngày 12/8/2016 của UBND thành phố Vũng Tàu

Đăng lúc: 15-08-2016 04:47:15 PM | Đã xem: 294 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non
Đăng lúc: 09-08-2016 11:38:54 AM | Đã xem: 420 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non
Đăng lúc: 05-08-2016 04:14:57 PM | Đã xem: 249 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non
Đăng lúc: 03-08-2016 05:08:35 PM | Đã xem: 219 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non
Đăng lúc: 01-08-2016 04:30:32 PM | Đã xem: 333 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non

Quyết định mở các lớp bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục hè năm 2016.

Số: 344/QĐ-PGDĐT ngày 18/7/2016 Quyết định mở các lớp bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục hè năm 2016.

Đăng lúc: 19-07-2016 11:29:51 AM | Đã xem: 644 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non , Giáo Dục Tiểu Học , Tổ Chức Cán Bộ , Giáo Dục Trung Học Cơ Sở

Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác tuyển sinh Mầm non, năm học 2016-2017 tại thành phố Vũng Tàu.

Số: 346/QĐ-PGDĐT ngày 18/7/2016 Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác tuyển sinh Mầm non, năm học 2016-2017 tại thành phố Vũng Tàu.

Đăng lúc: 19-07-2016 11:26:28 AM | Đã xem: 800 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non

Hướng dẫn thực hiện việc tuyển sinh trẻ vào học Mầm non, năm học 2016-2017.

Số: 455/PGDĐT ngày 15/7/2016 Hướng dẫn thực hiện việc tuyển sinh trẻ vào học Mầm non, năm học 2016-2017.

Đăng lúc: 19-07-2016 11:06:12 AM | Đã xem: 315 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non
Đăng lúc: 19-07-2016 10:58:51 AM | Đã xem: 129 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6  Trang sau
 

Phòng THPT Sở GD&ĐT BRVT

 • Công văn số 991/SGDĐT-GDTrH: V/v...
  Chủ nhật - 25/06/2017 06:09

  GDTrH

  Số: 991/SGDĐT-GDTrH, ngày 19 tháng 6 năm 2017. Download

 • Công văn số 916/SGDĐT-GDTrH: V/v...
  Thứ hai - 12/06/2017 07:11

  GDTrH

  Số: 916/SGDĐT-GDTrH, ngày 07 tháng 6 năm 2017

  Kính gửi:
   - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện và thành phố;
   - Hiệu Trưởng các trường Trung học phổ thông.

  Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”;
  Căn cứ Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2013 - 2020" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
  Thực hiện Công văn số 2358/BGDĐT-ĐANN ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ các cấp học phổ thông năm 2017 của Đề án NNQG 2020;
  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Trung tâm SEAMEO RETRAC tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức các lớp bồi dưỡng cho giáo viên Tiếng Anh các cấp. Cụ thể:

  Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download

 • Công văn số 906/SGDĐT-GDTrH: V/v...
  Thứ hai - 12/06/2017 06:53

  GDTrH

  Số: 906/SGDĐT-GDTrH, ngày 02 tháng 6 năm 2017

                              Kính gửi:   Hiệu trưởng các trường THPT

  Nhằm bảo đảm cho công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong thời gian diễn ra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm học 2016-2017, Sở GDĐT yêu cầu các trường THPT, nơi đặt điểm thi THPT quốc gia tự rà soát, kiểm tra công tác PCCC các nội dung cụ thể như sau:

  Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download

Phòng KTKĐCL Sở GD&ĐT BRVT

 • Công văn số 2640/BGDĐT-QLCL: V/v áp dụng...
  Thứ bảy - 24/06/2017 16:42

  Bo_gddt

  Số: 2640/BGDĐT-QLCL, ngày 21 tháng 6 năm 2017. Download

 • Quyết định số 432/QĐ-SGDĐT: V/v thành...
  Thứ bảy - 24/06/2017 16:33

  KTKDCL

  Số: 432/QĐ-SGDĐT, ngày 26 tháng 6 năm 2017


  Căn cứ các Quyết định số 957/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2017 và Quyết định số 1920/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi THPT quốc gia 2017
  Căn cứ Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt phương án thi THPT quốc gia năm 2017, xét tốt nghiệp THCS năm học 2016-2017 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2017-2018;


  Xét đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,
  QUYẾT ĐỊNH:


  Điều 1. Thành lập Ban chấm thi – Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tại Hội đồng thi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, khóa thi ngày 22/6/2017 gồm các ông (bà) có tên sau:

  Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download

 • Công văn số 423/QĐ-SGDĐT: V/v bổ sung...
  Thứ hai - 19/06/2017 05:48

  KTKDCL

  Số: 423/QĐ-SGDĐT, ngày 19 tháng 6 năm 2017. Download

Thăm dò ý kiến

Bạn có hay ghé thăm cổng thông tin điện tử của PGD Vũng Tàu Không?

Mỗi ngày 1 lần.

Một tuần 1 lần.

Một tháng 1 lần.

Thỉnh thoảng.

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 10
 • Khách viếng thăm: 5
 • Máy chủ tìm kiếm: 5
 • Hôm nay: 1753
 • Tháng hiện tại: 60772
 • Tổng lượt truy cập: 1511523

Liên kết website

Website trực thuộc PGD Vũng Tàu

TẬP SAN