Các trường MN, TH, THCS tiếp tục thực hiện công tác kiểm định CLGD, đánh giá trường Chuẩn quốc gia.

Số: 138/PGDĐT-NVTHCS ngày 10/03/2016 V/v yêu cầu các trường MN, TH, THCS tiếp tục thực hiện công tác kiểm định CLGD, đánh giá trường Chuẩn quốc gia.

Đăng lúc: 10-03-2016 09:58:52 AM | Đã xem: 633 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non , Giáo Dục Tiểu Học , Giáo Dục Trung Học Cơ Sở

Kế hoạch triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Số: 01/KH-QCDC.TCT số 2 ngày 22/02/2016 Kế hoạch triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Đăng lúc: 01-03-2016 11:48:39 AM | Đã xem: 738 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non , Giáo Dục Tiểu Học , Giáo Dục Trung Học Cơ Sở

Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2016.

Số: 12-KH/BCĐ.QCDC ngày 01/02/2016 của Thành ủy Vũng Tàu về việc Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2016.

Đăng lúc: 25-02-2016 03:13:11 AM | Đã xem: 1361 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non , Giáo Dục Tiểu Học , Giáo Dục Trung Học Cơ Sở

Quyết định về việc kiểm tra trách nhiệm của Hiệu trưởng trường MN 30/4 trong quản lý đội ngũ, tài chính, cơ sở vật chất, dạy và học, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Số: 83/QĐ-PGDĐT ngày 22/02/2016 Quyết định về việc kiểm tra trách nhiệm của Hiệu trưởng trường MN 30/4 trong quản lý đội ngũ, tài chính, cơ sở vật chất, dạy và học, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đăng lúc: 23-02-2016 12:09:48 PM | Đã xem: 870 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non , Thanh Tra - Kiểm Tra

Thông báo về việc kiểm tra trách nhiệm của Hiệu trưởng trường MN 30/4 trong quản lý đội ngũ, tài chính, CSVC, dạy và học, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Số: 101/TB-PGDĐT ngày 22/02/2016 Thông báo về việc kiểm tra trách nhiệm của Hiệu trưởng trường MN 30/4 trong quản lý đội ngũ, tài chính, CSVC, dạy và học, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đăng lúc: 23-02-2016 12:06:44 PM | Đã xem: 670 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non , Thanh Tra - Kiểm Tra
Đăng lúc: 22-01-2016 02:27:18 AM | Đã xem: 594 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non

Kế hoạch tổ chức Đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm Quản lý giáo dục tại Lào Cai.

Số: 914/KH-PGDĐT ngày 28/12/2015 Kế hoạch tổ chức Đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm Quản lý giáo dục tại Lào Cai.

Đăng lúc: 28-12-2015 01:04:31 PM | Đã xem: 1416 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non , Giáo Dục Tiểu Học , Giáo Dục Trung Học Cơ Sở , Công Đoàn Giáo Dục TPVT

Thông báo kết quả kiểm tra thực hiện nhập liệu Phiếu điều tra và thực hiện kết xuất dữ liệu trong phần mềm Phổ cập giáo dục, năm 2015.

Số: 894/TB-BCĐ ngày 23/12/2015 Thông báo kết quả kiểm tra thực hiện nhập liệu Phiếu điều tra và thực hiện kết xuất dữ liệu trong phần mềm Phổ cập giáo dục, năm 2015.

Đăng lúc: 23-12-2015 03:59:57 AM | Đã xem: 1425 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non , Kế Hoạch - Tổng Hợp , Giáo Dục Tiểu Học , Giáo Dục Thường Xuyên
Đăng lúc: 14-12-2015 04:36:53 AM | Đã xem: 561 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non

Hướng dẫn nhập liệu Phiếu điều tra và một số quy định chung trong việc cập nhật số liệu Phổ cập giáo dục, năm 2015.

Số: 831/HD-BCĐ ngày 26/11/2015 Hướng dẫn nhập liệu Phiếu điều tra và một số quy định chung trong việc cập nhật số liệu Phổ cập giáo dục, năm 2015.

Đăng lúc: 26-11-2015 06:08:04 AM | Đã xem: 1368 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non , Giáo Dục Tiểu Học , Giáo Dục Trung Học Cơ Sở , Giáo Dục Thường Xuyên

Thư mời dự khai mạc "Hội thi giáo viên dạy giỏi Mầm non cấp thành phố", năm học 2015-2016.

Thư mời dự khai mạc "Hội thi giáo viên dạy giỏi Mầm non cấp thành phố", năm học 2015-2016.

Đăng lúc: 26-11-2015 06:00:26 AM | Đã xem: 404 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non
Đăng lúc: 05-11-2015 05:02:29 AM | Đã xem: 1027 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non
Đăng lúc: 23-10-2015 04:15:02 AM | Đã xem: 572 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non

Quyết định thành lập ban Tổ chức "Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp mầm non thành phố Vũng Tàu, năm học 2015-2016.

Số: 723/QĐ-PDGĐT ngày 20/10/2015 Quyết định thành lập ban Tổ chức "Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp mầm non thành phố Vũng Tàu, năm học 2015-2016.

Đăng lúc: 21-10-2015 04:15:20 AM | Đã xem: 748 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non

Góp ý dự thảo Kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi, cấp dưỡng giỏi cấp mầm non, năm học 2015-2016.

Số: 704/PGDĐT-MN Góp ý dự thảo Kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi, cấp dưỡng giỏi cấp mầm non, năm học 2015-2016.

Đăng lúc: 21-10-2015 04:08:08 AM | Đã xem: 638 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non
Đăng lúc: 07-10-2015 06:35:08 AM | Đã xem: 667 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non , Thanh Tra - Kiểm Tra

Kế hoạch thực hiện chuyên đề cấp Mầm non năm học 2015 - 2016

Số 643/KH-PGD ngày 06/10/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đăng lúc: 06-10-2015 09:41:19 AM | Đã xem: 630 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác dạy - học, chăm sóc - nuôi dưỡng, tuyển sinh, tài chính tại trường Mầm non Sen Hồng thành phố Vũng Tàu.

Số: 633/QĐ-PGDĐT ngày 21/9/2015 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác dạy - học, chăm sóc - nuôi dưỡng, tuyển sinh, tài chính tại trường Mầm non Sen Hồng thành phố Vũng Tàu.

Đăng lúc: 03-10-2015 06:10:32 AM | Đã xem: 638 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non , Thanh Tra - Kiểm Tra

Hoàn thiện hồ sơ KĐCLGD giai đoạn 2015-2020.

Số: 6401/PGDĐT-KTKĐCL ngày 02/10/2015 V/v hoàn thiện hồ sơ KĐCLGD giai đoạn 2015-2020.

Đăng lúc: 03-10-2015 06:06:38 AM | Đã xem: 1207 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non , Giáo Dục Tiểu Học , Giáo Dục Trung Học Cơ Sở , Khảo thí và KĐCL - CNTT

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
 

Phòng THPT Sở GD&ĐT BRVT

Phòng KTKĐCL Sở GD&ĐT BRVT

Thăm dò ý kiến

Bạn có hay ghé thăm cổng thông tin điện tử của PGD Vũng Tàu Không?

Mỗi ngày 1 lần.

Một tuần 1 lần.

Một tháng 1 lần.

Thỉnh thoảng.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 35
  • Khách viếng thăm: 32
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 1271
  • Tháng hiện tại: 35136
  • Tổng lượt truy cập: 1707903

Liên kết website

Website trực thuộc PGD Vũng Tàu

TẬP SAN