Thư mời họp giao ban Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở thành phố Vũng Tàu.

Số: 67/TM-PGDĐT ngày 08/9/2015 Thư mời họp giao ban Hiệu trưởng Trung học cơ sở.

Đăng lúc: 08-09-2015 09:52:59 PM | Đã xem: 354 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Trung Học Cơ Sở

Tổ chức Hội thảo và họp giao ban chuyên môn đầu năm học 2015-2016.

Số: 1147/SGDĐT-GDTrH ngày 07/9/2015 về việc tổ chức Hội thảo và họp giao ban chuyên môn đầu năm học 2015-2016.

Đăng lúc: 07-09-2015 06:21:00 AM | Đã xem: 463 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Trung Học Cơ Sở

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng bộ môn cấp Trung học cơ sở thành phố Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2014-2016.

Số: 584/QĐ-PGDĐT ngày 03/9/2015 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng bộ môn cấp Trung học cơ sở thành phố Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2014-2016.

Đăng lúc: 04-09-2015 07:16:42 AM | Đã xem: 530 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Trung Học Cơ Sở

Hướng dẫn tổ chức thi nghề phổ thông cấp Trung học cơ sở năm 2015.

Số: 1134/SGDĐT-GDTrH ngày 03/9/2015 về việc hướng dẫn tổ chức thi nghề phổ thông cấp Trung học cơp sở năm 2015.

Đăng lúc: 04-09-2015 07:00:30 AM | Đã xem: 395 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Trung Học Cơ Sở

Chuẩn bị cho cuộc họp tổng kết và triển khai nhiệm vụ của Hội đồng bộ môn THCS cấp thành phố, năm học 2015-2016.

Số: 547/PGDĐT-NV ngày 03/9/2015 về việc chuẩn bị cho cuộc họp tổng kết năm học 2014-2015 và triển khai nhiệm vụ của Hội đồng bộ môn THCS cấp thành phố, năm học 2015-2016.

Đăng lúc: 03-09-2015 06:59:38 AM | Đã xem: 460 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Trung Học Cơ Sở

Quyết định công nhận trường THCS Trần Phú, TH Thắng Nhất, TH Trưng Vương, TH Thắng Tam thành phố Vũng Tàu đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục giai đoạn 2014-2019.

Quyết định công nhận trường THCS Trần Phú, TH Thắng Nhất, TH Trưng Vương, TH Thắng Tam thành phố Vũng Tàu đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục giai đoạn 2014-2019.

Đăng lúc: 31-08-2015 12:25:44 AM | Đã xem: 599 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Tiểu Học , Giáo Dục Trung Học Cơ Sở

Chuẩn bị Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến thi đua khen thưởng năm 2014-2015

Số: 1060/SGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2015 về việc chuẩn bị Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến thi đua khen thưởng năm 2014-2015.

Đăng lúc: 28-08-2015 12:27:51 AM | Đã xem: 514 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Trung Học Cơ Sở

Hướng dẫn chuyên môn cho lớp 6 thực hiện mô hình trường học mới năm học 2015-2016.

Số: 1084/SGDĐT-GDTrH ngày 20/8/2015 Hướng dẫn chuyên môn cho lớp 6 thực hiện mô hình trường học mới năm học 2015-2016.

Đăng lúc: 24-08-2015 06:04:24 AM | Đã xem: 618 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Trung Học Cơ Sở

Rà soát các điều kiện thực hiện mô hình trường học mới VNEN lớp 6.

Số: 495/PGDĐT-NV ngày 18/8/2015 về việc rà soát các điều kiện thực hiện mô hình trường học mới VNEN lớp 6.

Đăng lúc: 19-08-2015 06:27:03 AM | Đã xem: 374 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Trung Học Cơ Sở

Quyết định thành lập Ban Tổ chức các lớp tập huấn mô hình trường học mới VNEN lớp 6, năm học 2015-2016.

Số: 525/QĐ-PGDĐT ngày 14/8/2015 Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức các lớp tập huấn mô hình trường học mới VNEN lớp 6, năm học 2015-2016.

Đăng lúc: 17-08-2015 04:58:13 AM | Đã xem: 591 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Trung Học Cơ Sở

Kế hoạch tập huấn mô hình trường học mới VNEN cấp Trung học cơ sở của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu.

Số: 488/KH-PGDĐT ngày 14/8/2015 Kế hoạch tập huấn mô hình trường học mới VNEN cấp Trung học cơ sở của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu.

Đăng lúc: 17-08-2015 04:53:41 AM | Đã xem: 556 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Trung Học Cơ Sở

Quyết định về việc cử cán bộ quản lý và giáo viên tham dự lớp tập huấn mô hình trường học mới VNEN đối với lớp 6 THCS, năm học 2015-2016.

Số: 514/QĐ-PGDĐT ngày 11/8/2015 Quyết định về việc cử cán bộ quản lý và giáo viên tham dự lớp tập huấn mô hình trường học mới VNEN đối với lớp 6 THCS, năm học 2015-2016.

Đăng lúc: 11-08-2015 05:44:25 AM | Đã xem: 480 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Trung Học Cơ Sở

Công văn triển khai tập huấn mô hình trường học mới lớp 6 cấp THCS.

Số: 1014/SGDĐT-GDTrH ngày 07/8/2015 về việc triển khai tập huấn mô hình trường học mới lớp 6 cấp THCS.

Đăng lúc: 10-08-2015 12:49:07 AM | Đã xem: 613 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Trung Học Cơ Sở
Triển khai mô hình trường học mới VNEN đối với lớp 6 cấp THCS

Triển khai mô hình trường học mới VNEN đối với lớp 6 cấp THCS

Số 460/PGDĐT ngày 05/8/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đăng lúc: 05-08-2015 05:25:20 AM | Đã xem: 823 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Trung Học Cơ Sở

Quyết định về việc cử Đoàn cán bộ, giáo viên tham dự lớp tập huấn triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6 cấp THCS tại thành phố Cần Thơ.

Số: 543/QĐ-SGDĐT ngày 27/7/2015 về việc Quyết định về việc cử Đoàn cán bộ, giáo viên tham dự lớp tập huấn triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6 cấp THCS tại thành phố Cần Thơ.

Đăng lúc: 29-07-2015 01:35:38 AM | Đã xem: 475 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Trung Học Cơ Sở

Quyết định về việc cử Đoàn cán bộ, giáo viên tham dự lớp tập huấn triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6 cấp THCS tại thành phố Hồ Chí Minh.

Số: 542/QĐ-SGDĐT ngày 27/7/2015 Quyết định về việc cử Đoàn cán bộ, giáo viên tham dự lớp tập huấn triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6 cấp THCS tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đăng lúc: 29-07-2015 01:32:31 AM | Đã xem: 450 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Trung Học Cơ Sở

Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho chủ tài khoản và kế toán trường mầm non, Tiểu học, THCS năm 2015

Số: 434/KH-PGDĐT ngày 21/7/2015 Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho chủ tài khoản và kế toán trường mầm non, Tiểu học, THCS năm 2015

Đăng lúc: 22-07-2015 09:57:19 PM | Đã xem: 1133 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Mầm Non , Giáo Dục Tiểu Học , Tổ Chức Cán Bộ , Giáo Dục Trung Học Cơ Sở
Thư mời dự họp thông qua phương án tuyển sinh lớp 1, lớp 6 (đợt 2)

Thư mời dự họp thông qua phương án tuyển sinh lớp 1, lớp 6 (đợt 2)

Số: 53/TM-PGDĐT ngày 20/7/2015 Thư mời dự họp tuyển sinh lớp 1, lớp 6 (đợt 2)

Đăng lúc: 20-07-2015 04:14:33 AM | Đã xem: 694 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Tiểu Học , Giáo Dục Trung Học Cơ Sở

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 ... 14 15 16 17 18 19  Trang sau
 

Phòng THPT Sở GD&ĐT BRVT

Phòng KTKĐCL Sở GD&ĐT BRVT

Thăm dò ý kiến

Bạn có hay ghé thăm cổng thông tin điện tử của PGD Vũng Tàu Không?

Mỗi ngày 1 lần.

Một tuần 1 lần.

Một tháng 1 lần.

Thỉnh thoảng.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 24
  • Hôm nay: 864
  • Tháng hiện tại: 6941
  • Tổng lượt truy cập: 1945577

Liên kết website

Website trực thuộc PGD Vũng Tàu

TẬP SAN