Quyết định cử giáo viên tiếng Anh các cấp tham dự đợt bồi dưỡng nâng cao năng lực ngôn ngữ và thi nâng chuẩn lần II năm 2015

Số: 903/SGDĐT-GDTrH ngày 09/7/2015 Quyết định cử giáo viên tiếng Anh các cấp tham dự đợt bồi dưỡng nâng cao năng lực ngôn ngữ và thi nâng chuẩn lần II năm 2015

Đăng lúc: 17-07-2015 10:41:03 PM | Đã xem: 606 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Tiểu Học , Giáo Dục Trung Học Cơ Sở

Triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6 cấp trung học cơ sở.

Sô: 903/SGDĐT-GDTrH ngày 09/7/2015 V/v Triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6 cấp trung học cơ sở.

Đăng lúc: 17-07-2015 10:35:26 PM | Đã xem: 521 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Trung Học Cơ Sở

Quyết định cử giáo viên tham dự lớp "Tập huấn phương pháp giảng dạy Tiếng Anh, đưa văn hóa Việt Nam vào giảng dạy Tiếng Anh cấp Tiểu học và bộ giáo trình Family and Friends Special Edition".

Số: 373/QĐ-PGDĐT ngày 07/7/2015 Quyết định cử giáo viên tham dự lớp "Tập huấn phương pháp giảng dạy Tiếng Anh, đưa văn hóa Việt Nam vào giảng dạy Tiếng Anh cấp Tiểu học và bộ giáo trình Family and Friends Special Edition".

Đăng lúc: 09-07-2015 03:19:44 AM | Đã xem: 796 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Tiểu Học , Giáo Dục Trung Học Cơ Sở
Thư mời dự khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông.

Thư mời dự khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông.

Số: 28/TM-PGDĐT ngày 08/7/2015 Thư mời dự khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông.

Đăng lúc: 08-07-2015 05:27:46 AM | Đã xem: 992 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Tiểu Học , Tổ Chức Cán Bộ , Giáo Dục Trung Học Cơ Sở

Tập huấn phương pháp giảng dạy Tiếng Anh và đưa văn hóa Việt Nam vào giảng dạy Tiếng Anh...

Số: 848/SGD ĐT-GDTH ngày 01/7/2015 Tập huấn phương pháp giảng dạy Tiếng Anh và đưa văn hóa Việt Nam vào giảng dạy Tiếng Anh...

Đăng lúc: 06-07-2015 01:38:20 AM | Đã xem: 674 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Tiểu Học , Giáo Dục Trung Học Cơ Sở

Quyết định cử cán bộ quản lý, giáo viên trường học tham dự lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông.

Số: 3076/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 Quyết định cử cán bộ quản lý, giáo viên trường học tham dự lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông.

Đăng lúc: 06-07-2015 01:32:12 AM | Đã xem: 1010 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Tiểu Học , Tổ Chức Cán Bộ , Giáo Dục Trung Học Cơ Sở

Quyết định cử giáo viên tin học cấp Trung học cơ sở tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn công nghệ thông tin hè năm 2015

Số: 280/QĐ-PGDĐT ngày 26/6/2015 Quyết định cử giáo viên tin học cấp Trung học cơ sở tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn công nghệ thông tin hè năm 2015.

Đăng lúc: 03-07-2015 06:47:45 AM | Đã xem: 418 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Trung Học Cơ Sở

Quyết định cử đội ngũ giáo viên cốt cán tham gia tập huấn Kỹ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường phổ thông.

Số: 514/QĐ-SGDĐT ngày 02/7/2015 Quyết định cử đội ngũ giáo viên cốt cán tham gia tập huấn Kỹ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường phổ thông.

Đăng lúc: 03-07-2015 06:44:13 AM | Đã xem: 480 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Trung Học Cơ Sở
Đăng lúc: 03-07-2015 03:38:46 AM | Đã xem: 2727 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Tiểu Học , Giáo Dục Trung Học Cơ Sở , Giáo Dục Thường Xuyên
Đăng lúc: 03-07-2015 03:34:30 AM | Đã xem: 1399 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Tiểu Học , Giáo Dục Trung Học Cơ Sở , Giáo Dục Thường Xuyên
QĐ phê duyệt phương án tuyển sinh lớp 6 cấp THCS năm học 2015 - 2016 tại TP.Vũng Tàu

QĐ phê duyệt phương án tuyển sinh lớp 6 cấp THCS năm học 2015 - 2016 tại TP.Vũng Tàu

Số 3073/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của Ủy Ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu.

Đăng lúc: 03-07-2015 03:31:54 AM | Đã xem: 1118 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Trung Học Cơ Sở
THƯ MỜI HỌP: Triển khai phương án tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2015 - 2016

THƯ MỜI HỌP: Triển khai phương án tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2015 - 2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc TP.Vũng Tàu

Đăng lúc: 30-06-2015 03:58:53 AM | Đã xem: 1169 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Tiểu Học , Giáo Dục Trung Học Cơ Sở , Giáo Dục Thường Xuyên

Lớp bồi dưỡng chuyên môn công nghệ thông tin cho giáo viên Tin học THCS hè 2015.

Số: 797/SGDĐT-CNTT ngày 22/6/2015 về việc bồi dưỡng chuyên môn công nghệ thông tin cho giáo viên Tin học THCS hè 2015.

Đăng lúc: 26-06-2015 10:05:27 PM | Đã xem: 1173 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Trung Học Cơ Sở , Khảo thí và KĐCL - CNTT

Cấp phép và gia hạn hoạt động cơ sở dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Số 380/PGDĐT-KTKĐCL ngày 26/6/2015 về việc cấp phép và gia hạn hoạt động cơ sở dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Đăng lúc: 26-06-2015 09:34:34 PM | Đã xem: 373 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Trung Học Cơ Sở

Quyết định thành lập Hội đồng phúc khảo kỳ tuyển sinh lớp 6 nguồn trường THCS Nguyễn An Ninh thành phố Vũng Tàu, năm học 2015-2016.

Số: 248/QĐ-PGDĐT ngày 24/6/2015 Quyết định thành lập Hội đồng phúc khảo kỳ tuyển sinh lớp 6 nguồn trường THCS Nguyễn An Ninh thành phố Vũng Tàu, năm học 2015-2016.

Đăng lúc: 24-06-2015 10:00:05 PM | Đã xem: 1267 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Trung Học Cơ Sở , Khảo thí và KĐCL - CNTT

Kế hoạch và phương án tuyển sinh hệ GDTX cấp Trung học phổ thông, năm học 2015-2016.

Số: 131/KH-TTGDTXHNVT ngày 10/6/2015 Kế hoạch và phương án tuyển sinh hệ GDTX cấp Trung học phổ thông, năm học 2015-2016.

Đăng lúc: 24-06-2015 09:51:07 PM | Đã xem: 645 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Trung Học Cơ Sở , Giáo Dục Thường Xuyên

Hướng dẫn phúc khảo kỳ tuyển sinh lớp 6 nguồn, năm học 2015-2016.

Số: 365/PGDĐT-KTKĐCL ngày 18/6/2015 Hướng dẫn phúc khảo kỳ tuyển sinh lớp 6 nguồn, năm học 2015-2016.

Đăng lúc: 18-06-2015 11:34:08 PM | Đã xem: 1577 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Trung Học Cơ Sở , Khảo thí và KĐCL - CNTT

Quyết định thành lập Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh chuyên Lê Quý Đôn, năm học 2015-2016

Số: 400/QĐ-SGDĐT ngày 27/5/2015 Quyết định thành lập Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh chuyên Lê Quý Đôn, năm học 2015-2016.

Đăng lúc: 29-05-2015 10:36:18 AM | Đã xem: 1337 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Trung Học Cơ Sở , Khảo thí và KĐCL - CNTT
Đăng lúc: 29-05-2015 05:54:43 AM | Đã xem: 534 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Trung Học Cơ Sở
Đăng lúc: 29-05-2015 05:46:46 AM | Đã xem: 1794 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Tiểu Học , Giáo Dục Trung Học Cơ Sở

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 ... 15 16 17 18 19  Trang sau
 

Phòng THPT Sở GD&ĐT BRVT

Phòng KTKĐCL Sở GD&ĐT BRVT

Thăm dò ý kiến

Bạn có hay ghé thăm cổng thông tin điện tử của PGD Vũng Tàu Không?

Mỗi ngày 1 lần.

Một tuần 1 lần.

Một tháng 1 lần.

Thỉnh thoảng.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 669
  • Tháng hiện tại: 24708
  • Tổng lượt truy cập: 2022696

Liên kết website

Website trực thuộc PGD Vũng Tàu

TẬP SAN