Đăng lúc: 05-06-2015 11:48:42 AM | Đã xem: 1234 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Báo cáo công tác kiểm định chất lượng năm 2014 - 2015

Số 320/PGDĐT ngày 29/5/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đăng lúc: 04-06-2015 04:47:58 AM | Đã xem: 680 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Quyết định thành lập Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh chuyên Lê Quý Đôn, năm học 2015-2016

Số: 400/QĐ-SGDĐT ngày 27/5/2015 Quyết định thành lập Ban chấm thi, Kỳ thi tuyển sinh chuyên Lê Quý Đôn, năm học 2015-2016.

Đăng lúc: 29-05-2015 04:36:18 PM | Đã xem: 1211 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Giáo Dục Trung Học Cơ Sở , Khảo thí và KĐCL - CNTT
Đăng lúc: 29-05-2015 12:15:00 PM | Đã xem: 1214 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Quyết định thành lập Ban coi thi Kỳ thi tuyển sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn, năm học 2015-2016

Số: 381/QĐ-SGDĐT ngày 25/5/2015 Quyết định thành lập Ban coi thi Kỳ thi tuyển sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn, năm học 2015-2016

Đăng lúc: 27-05-2015 12:49:46 PM | Đã xem: 604 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Kết quả thi giải toán qua internet cấp quốc gia, năm học 2014-2015

Kết quả thi giải toán qua internet cấp quốc gia, năm học 2014-2015 (Quyết định 1452/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2015)

Đăng lúc: 06-05-2015 12:50:37 PM | Đã xem: 1007 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT
Đăng lúc: 05-05-2015 09:35:35 AM | Đã xem: 715 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT
Đăng lúc: 15-04-2015 06:21:16 PM | Đã xem: 2002 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hướng dẫn học sinh tham dự cuộc thi Olympic Toán học tuổi thơ cấp tỉnh, năm học 2014-2015

Số: 116/QĐ-PGDĐT ngày 13/4/2015 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hướng dẫn học sinh tham dự cuộc thi Olympic Toán học tuổi thơ cấp tỉnh, năm học 2014-2015

Đăng lúc: 13-04-2015 05:38:27 PM | Đã xem: 355 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Quyết định công nhận học sinh thi đạt giải kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS và Olympic 27/4 lớp 6, 7, 8 nguồn năm học 2014-2015

Số: 286/QĐ-SGDĐT ngày 07/4/2015 Quyết định công nhận học sinh thi đạt giải kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS và Olympic 27/4 lớp 6, 7, 8 nguồn năm học 2014-2015

Đăng lúc: 12-04-2015 02:47:48 PM | Đã xem: 832 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Quyết định thành lập Hội đồng thi Olympic Tiếng Anh trên internet cấp Quốc gia tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năm học 2014-2015

Số: 264/QĐ-PGDĐT ngày 31/3/2015 Quyết định thành lập Hội đồng thi Olympic Tiếng Anh trên internet cấp Quốc gia tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năm học 2014-2015

Đăng lúc: 09-04-2015 04:37:30 PM | Đã xem: 638 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Quyết định thành lập Hội đồng thi giải Toán qua Internet cấp toàn quốc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số: 280/SGDĐT ngày 07/4/2015 Quyết định thành lập Hội đồng thi giải Toán qua Internet cấp toàn quốc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năm học 2014-2015.

Đăng lúc: 07-04-2015 05:46:51 PM | Đã xem: 497 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT
Thông báo lịch và thành phần họp góp ý công tác tuyển sinh lớp 6 nguồn

Thông báo lịch và thành phần họp góp ý công tác tuyển sinh lớp 6 nguồn

Số: 367/SGDĐT-GDTrH ngày 31/3/2015 Thông báo lịch và thành phần họp góp ý công tác tuyển sinh lớp 6 nguồn

Đăng lúc: 01-04-2015 06:00:36 PM | Đã xem: 732 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT
Thông báo lịch và điểm thi cuộc thi giải toán qua internet cấp tòan quốc năm học 2014-2015

Thông báo lịch và điểm thi cuộc thi giải toán qua internet cấp tòan quốc năm học 2014-2015

Số: 361/SGDĐT-GDTrH ngày 31/3/2015 về việc thông báo lịch và điểm thi cuộc thi giải toán qua internet cấp tòan quốc năm học 2014-2015

Đăng lúc: 01-04-2015 05:53:54 PM | Đã xem: 533 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Chuẩn bị cho cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp Quốc gia, năm học 2014-2015

Số: 357/SGDĐT ngày 31/3/2015 về việc chuẩn bị cho cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp Quốc gia, năm học 2014-2015

Đăng lúc: 01-04-2015 05:43:22 PM | Đã xem: 498 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Quyết định thành lập Hội đồng chấm thi, kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 và Olympic 27.4 lớp 6, 7, 8 cấp tỉnh, năm học 2014-2015

Số: 256/QĐ-SGDĐT ngày 26/3/2015 Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm thi, kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 và Olympic 27.4 lớp 6, 7, 8 cấp tỉnh, năm học 2014-2015

Đăng lúc: 31-03-2015 04:54:43 PM | Đã xem: 677 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Quyết định thành lập danh sách học sinh tham dự kỳ thi giải toán qua internet cấp toàn quốc, năm học 2014-2015

Số: 261/QĐ-SGDĐT ngày 30/3/2015 Quyết định thành lập danh sách học sinh tham dự kỳ thi giải toán qua internet cấp toàn quốc, năm học 2014-2015

Đăng lúc: 31-03-2015 04:47:50 PM | Đã xem: 604 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5  Trang sau
 

Phòng THPT Sở GD&ĐT BRVT

 • Công văn số 991/SGDĐT-GDTrH: V/v...
  Chủ nhật - 25/06/2017 06:09

  GDTrH

  Số: 991/SGDĐT-GDTrH, ngày 19 tháng 6 năm 2017. Download

 • Công văn số 916/SGDĐT-GDTrH: V/v...
  Thứ hai - 12/06/2017 07:11

  GDTrH

  Số: 916/SGDĐT-GDTrH, ngày 07 tháng 6 năm 2017

  Kính gửi:
   - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện và thành phố;
   - Hiệu Trưởng các trường Trung học phổ thông.

  Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”;
  Căn cứ Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2013 - 2020" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
  Thực hiện Công văn số 2358/BGDĐT-ĐANN ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ các cấp học phổ thông năm 2017 của Đề án NNQG 2020;
  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Trung tâm SEAMEO RETRAC tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức các lớp bồi dưỡng cho giáo viên Tiếng Anh các cấp. Cụ thể:

  Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download

 • Công văn số 906/SGDĐT-GDTrH: V/v...
  Thứ hai - 12/06/2017 06:53

  GDTrH

  Số: 906/SGDĐT-GDTrH, ngày 02 tháng 6 năm 2017

                              Kính gửi:   Hiệu trưởng các trường THPT

  Nhằm bảo đảm cho công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong thời gian diễn ra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm học 2016-2017, Sở GDĐT yêu cầu các trường THPT, nơi đặt điểm thi THPT quốc gia tự rà soát, kiểm tra công tác PCCC các nội dung cụ thể như sau:

  Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download

Phòng KTKĐCL Sở GD&ĐT BRVT

 • Công văn số 2640/BGDĐT-QLCL: V/v áp dụng...
  Thứ bảy - 24/06/2017 16:42

  Bo_gddt

  Số: 2640/BGDĐT-QLCL, ngày 21 tháng 6 năm 2017. Download

 • Quyết định số 432/QĐ-SGDĐT: V/v thành...
  Thứ bảy - 24/06/2017 16:33

  KTKDCL

  Số: 432/QĐ-SGDĐT, ngày 26 tháng 6 năm 2017


  Căn cứ các Quyết định số 957/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2017 và Quyết định số 1920/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi THPT quốc gia 2017
  Căn cứ Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt phương án thi THPT quốc gia năm 2017, xét tốt nghiệp THCS năm học 2016-2017 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2017-2018;


  Xét đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,
  QUYẾT ĐỊNH:


  Điều 1. Thành lập Ban chấm thi – Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tại Hội đồng thi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, khóa thi ngày 22/6/2017 gồm các ông (bà) có tên sau:

  Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download

 • Công văn số 423/QĐ-SGDĐT: V/v bổ sung...
  Thứ hai - 19/06/2017 05:48

  KTKDCL

  Số: 423/QĐ-SGDĐT, ngày 19 tháng 6 năm 2017. Download

Thăm dò ý kiến

Bạn có hay ghé thăm cổng thông tin điện tử của PGD Vũng Tàu Không?

Mỗi ngày 1 lần.

Một tuần 1 lần.

Một tháng 1 lần.

Thỉnh thoảng.

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 27
 • Khách viếng thăm: 21
 • Máy chủ tìm kiếm: 6
 • Hôm nay: 1792
 • Tháng hiện tại: 60811
 • Tổng lượt truy cập: 1511562

Liên kết website

Website trực thuộc PGD Vũng Tàu

TẬP SAN