Quyết định công nhận học sinh đạt giải trong kỳ thi giải toán qua internet cấp tỉnh năm học 2014-2015

Số: 254/QĐ-SGDĐT ngày 25/3/2015 Quyết định công nhận học sinh đạt giải trong kỳ thi giải toán qua internet cấp tỉnh năm học 2014-2015

Đăng lúc: 31-03-2015 10:42:38 AM | Đã xem: 950 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Quyết định thành lập đoàn học sinh giỏi tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet vòng thi cấp quốc gia năm học 2014-2015

Số: 239/QĐ-SGDĐT ngày 19/3/2015 Quyết định thành lập đoàn học sinh giỏi tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet vòng thi cấp quốc gia năm học 2014-2015

Đăng lúc: 31-03-2015 10:37:09 AM | Đã xem: 639 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Quyết định thành lập đoàn thẩm định hồ sơ tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường MN Họa Mi, giai đoạn 2014-2019

Số: 102/QĐ-PGDĐT ngày 24/3/2015 Quyết định thành lập đoàn thẩm định hồ sơ tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường MN Họa Mi, giai đoạn 2014-2019

Đăng lúc: 26-03-2015 12:35:23 AM | Đã xem: 393 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Quyết định thành lập đoàn cán bô, giáo viên, học sinh tham dự cuộc thi Olympic "Tài năng tiếng Anh" cấp Quốc gia, năm học 2014-2015

Số: 241/QĐ-SGDĐT ngày 23/3/2014 Quyết định thành lập đoàn cán bô, giáo viên, học sinh tham dự cuộc thi Olympic "Tài năng tiếng Anh" cấp Quốc gia, năm học 2014-2015

Đăng lúc: 25-03-2015 12:08:16 AM | Đã xem: 750 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức hướng dẫn học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 và Olympic 27.4 lớp 6, 7, 8 nguồn cấp tỉnh, năm học 2014-2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu

Số: 100/QĐ-PGDĐT ngày 23/3/2015 Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức hướng dẫn học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 và Olympic 27.4 lớp 6, 7, 8 nguồn cấp tỉnh, năm học 2014-2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu.

Đăng lúc: 23-03-2015 01:42:16 AM | Đã xem: 336 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Quyết định thành lập Hội đồng coi thi chọn HSG lớp 9 và Olympic 27.4 lớp 6, 7, 8 nguồn cấp tỉnh năm học 2014-2015 đặt tại trường THCS Nguyễn Du, TP.Bà Rịa

Số: 235/QĐ-SGDĐT ngày 18/3/2015 Quyết định về việc thành lập Hội đồng coi thi chọn HSG lớp 9 và Olympic 27.4 lớp 6, 7, 8 nguồn cấp tỉnh năm học 2014-2015 đặt tại trường THCS Nguyễn Du, thành phố Bà Rịa.

Đăng lúc: 19-03-2015 01:16:41 AM | Đã xem: 568 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Quyết định thành lập Ban tổ chức hướng dẫn học sinh tham dự thi chọn cuộc thi Olympic "Tài năng tiếng Anh" cấp quốc gia, năm học 2014-2015

Quyết định thành lập Ban tổ chức hướng dẫn học sinh tham dự thi chọn cuộc thi Olympic "Tài năng tiếng Anh" cấp quốc gia, năm học 2014-2015

Đăng lúc: 17-03-2015 06:30:25 AM | Đã xem: 427 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT
Đăng lúc: 17-03-2015 12:07:04 AM | Đã xem: 722 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT
Đăng lúc: 17-03-2015 12:04:17 AM | Đã xem: 919 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT
Đăng lúc: 16-03-2015 06:06:31 AM | Đã xem: 382 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Quyết định về việc thành lập Hội đồng coi thi giải toán bằng Tiếng Anh cấp tỉnh đặt tại trường THCS Nguyễn Văn Linh thành phố Vũng Tàu, năm học 2014-2015

Số: 81/QĐ-PGDĐT ngày 16/3/2015 Quyết định về việc thành lập Hội đồng coi thi giải toán bằng Tiếng Anh cấp tỉnh đặt tại trường THCS Nguyễn Văn Linh thành phố Vũng Tàu, năm học 2014-2015

Đăng lúc: 16-03-2015 12:34:55 AM | Đã xem: 484 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT
Thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi HSG văn hóa cấp thành phố năm học 2014 - 2015

Thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi HSG văn hóa cấp thành phố năm học 2014 - 2015

Văn bản số 129/TB-PGD ngày 04/3/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đăng lúc: 08-03-2015 10:55:38 PM | Đã xem: 695 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Góp ý phương án tuyển sinh lớp 6 nguồn năm học 2015 - 2016

Văn bản số 130/PGD-KTKĐ ngày 04/3/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Kính gửi: Các trường TH, THCS trực thuộc.

Đăng lúc: 08-03-2015 10:52:33 PM | Đã xem: 988 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT
Đăng lúc: 27-02-2015 04:35:51 AM | Đã xem: 574 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Hướng dẫn cuộc thi giải toán và giải toán bằng Tiếng Anh qua Internet cấp thành phố, năm học 2014-2015

Công văn số: 97/PGDĐT-KTKĐCL ngày 11/02/2015 Hướng dẫn cuộc thi giải toán và giải toán bằng Tiếng Anh qua Internet cấp thành phố, năm học 2014-2015

Đăng lúc: 11-02-2015 10:14:23 PM | Đã xem: 621 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Quyết định về việc công nhận và khen thưởng học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp thành phố, năm học 2014-2015

Số: 44/QĐ-PGDĐT ngày 06/02/2015 Quyết định về việc công nhận và khen thưởng học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp thành phố, năm học 2014-2015

Đăng lúc: 06-02-2015 07:56:14 AM | Đã xem: 1014 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Kết quả cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học cấp tỉnh, năm học 2014-2015

Số: 16/BC-SGDĐT ngày 27/012015 Báo cáo kết quả cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh Trung học của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năm học 2014-2015

Đăng lúc: 02-02-2015 08:47:43 AM | Đã xem: 454 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT
Tham quan cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, năm học 2014-2015

Tham quan cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, năm học 2014-2015

Số: 50/PGDĐT-KTKĐCL ngày 21/01/2015 về việc tham quan cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, năm học 2014-2015

Đăng lúc: 21-01-2015 04:11:28 AM | Đã xem: 482 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5  Trang sau
 

Phòng THPT Sở GD&ĐT BRVT

 • Công văn số 991/SGDĐT-GDTrH: V/v...
  Chủ nhật - 25/06/2017 06:09

  GDTrH

  Số: 991/SGDĐT-GDTrH, ngày 19 tháng 6 năm 2017. Download

 • Công văn số 916/SGDĐT-GDTrH: V/v...
  Thứ hai - 12/06/2017 07:11

  GDTrH

  Số: 916/SGDĐT-GDTrH, ngày 07 tháng 6 năm 2017

  Kính gửi:
   - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện và thành phố;
   - Hiệu Trưởng các trường Trung học phổ thông.

  Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”;
  Căn cứ Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2013 - 2020" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
  Thực hiện Công văn số 2358/BGDĐT-ĐANN ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ các cấp học phổ thông năm 2017 của Đề án NNQG 2020;
  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Trung tâm SEAMEO RETRAC tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức các lớp bồi dưỡng cho giáo viên Tiếng Anh các cấp. Cụ thể:

  Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download

 • Công văn số 906/SGDĐT-GDTrH: V/v...
  Thứ hai - 12/06/2017 06:53

  GDTrH

  Số: 906/SGDĐT-GDTrH, ngày 02 tháng 6 năm 2017

                              Kính gửi:   Hiệu trưởng các trường THPT

  Nhằm bảo đảm cho công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong thời gian diễn ra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm học 2016-2017, Sở GDĐT yêu cầu các trường THPT, nơi đặt điểm thi THPT quốc gia tự rà soát, kiểm tra công tác PCCC các nội dung cụ thể như sau:

  Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download

Phòng KTKĐCL Sở GD&ĐT BRVT

 • Công văn số 2640/BGDĐT-QLCL: V/v áp dụng...
  Thứ bảy - 24/06/2017 22:42

  Bo_gddt

  Số: 2640/BGDĐT-QLCL, ngày 21 tháng 6 năm 2017. Download

 • Quyết định số 432/QĐ-SGDĐT: V/v thành...
  Thứ bảy - 24/06/2017 22:33

  KTKDCL

  Số: 432/QĐ-SGDĐT, ngày 26 tháng 6 năm 2017


  Căn cứ các Quyết định số 957/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2017 và Quyết định số 1920/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi THPT quốc gia 2017
  Căn cứ Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt phương án thi THPT quốc gia năm 2017, xét tốt nghiệp THCS năm học 2016-2017 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2017-2018;


  Xét đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,
  QUYẾT ĐỊNH:


  Điều 1. Thành lập Ban chấm thi – Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tại Hội đồng thi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, khóa thi ngày 22/6/2017 gồm các ông (bà) có tên sau:

  Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download

 • Công văn số 423/QĐ-SGDĐT: V/v bổ sung...
  Thứ hai - 19/06/2017 11:48

  KTKDCL

  Số: 423/QĐ-SGDĐT, ngày 19 tháng 6 năm 2017. Download

Thăm dò ý kiến

Bạn có hay ghé thăm cổng thông tin điện tử của PGD Vũng Tàu Không?

Mỗi ngày 1 lần.

Một tuần 1 lần.

Một tháng 1 lần.

Thỉnh thoảng.

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 46
 • Khách viếng thăm: 43
 • Máy chủ tìm kiếm: 3
 • Hôm nay: 1484
 • Tháng hiện tại: 67438
 • Tổng lượt truy cập: 1518189

Liên kết website

Website trực thuộc PGD Vũng Tàu

TẬP SAN