Triển khai thực hiện Thông tư 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Số: 30/PGD ĐT-CNTT ngày 14/01/2015 về việc triển khai thực hiện Thông tư 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đăng lúc: 14-01-2015 11:24:19 AM | Đã xem: 439 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Chi nhánh Viettel Bà Rịa - Vũng Tàu.

Số: 22/PGDĐT-CNTT ngày 13/01/2015 về việc triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Chi nhánh Viettel Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đăng lúc: 13-01-2015 10:19:46 AM | Đã xem: 458 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Các đơn vị trường học cung cấp thông tin phục vụ công tác Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số: 19/PGD ĐT-CNTT ngày 12/01/2015 về việc yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ công tác Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đăng lúc: 13-01-2015 02:29:25 AM | Đã xem: 388 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hướng dẫn học sinh tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm học 2014-2015 của Phòng giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu.

Số 1706/QĐ-PGDĐT ngày 30/12/2014 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hướng dẫn học sinh tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm học 2014-2015 của Phòng giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu.

Đăng lúc: 09-01-2015 06:41:19 AM | Đã xem: 285 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Quyết định phê duyệt danh sách dự án đủ điều kiện tham gia dự thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học, năm học 2014-2015.

Số 1229/QĐ-SGDĐT ngày 19/12/2014 Quyết định phê duyệt danh sách dự án đủ điều kiện tham gia dự thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học, năm học 2014-2015.

Đăng lúc: 09-01-2015 06:36:16 AM | Đã xem: 303 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT
Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2015

Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2015

Quyết định số 1587/QĐ-PGDĐT ngày 04/12/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Vũng Tàu

Đăng lúc: 11-12-2014 08:30:54 AM | Đã xem: 671 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2014 - 2015

Kế hoạch số 1553/KH-PGDĐT ngày 26/11/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Vũng Tàu

Đăng lúc: 27-11-2014 04:51:27 AM | Đã xem: 378 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT
Đăng lúc: 27-11-2014 04:48:27 AM | Đã xem: 418 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Quyết định cử dự án khoa học kỹ thuật tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh Trung học, năm học 2014-2015

Số: 1541/QĐ-PGDĐT ngày 25/11/2014 Quyết định về việc cử dự án khoa học kỹ thuật tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh Trung học, năm học 2014-2015.

Đăng lúc: 25-11-2014 08:35:11 AM | Đã xem: 1028 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ lỗi của USB

Số: 533/STTTT-CNTT ngày 20/10/2014 về việc cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ lỗi của USB.

Đăng lúc: 25-11-2014 08:20:55 AM | Đã xem: 361 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT
Quyết định về việc công nhận kết quả cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học cơ sở thành phố Vũng Tàu, năm học 2014-2015.

Quyết định về việc công nhận kết quả cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học cơ sở thành phố Vũng Tàu, năm học 2014-2015.

Số: 1486/QĐ-PGDĐT ngày 11/11/2014 Quyết định về việc công nhận kết quả cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học cơ sở thành phố Vũng Tàu, năm học 2014-2015.

Đăng lúc: 12-11-2014 10:14:05 AM | Đã xem: 853 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Quyết định phê duyệt dự án đủ điều kiện dự thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS thành phố Vũng Tàu, năm học 2014-2015

Số: 1467/QĐ-PGDĐT ngày 05/11/2014 Quyết định phê duyệt dự án đủ điều kiện dự thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS thành phố Vũng Tàu, năm học 2014-2015.

Đăng lúc: 06-11-2014 12:17:36 PM | Đã xem: 595 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT
Quyết định về việc thành lập Hội đồng giám khảo cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Trung học cơ sở thành phố Vũng Tàu, tháng 11/2014.

Quyết định về việc thành lập Hội đồng giám khảo cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Trung học cơ sở thành phố Vũng Tàu, tháng 11/2014.

Số 1427/QĐ-PGDĐT ngày 31/10/2014 Quyết định về việc thành lập Hội đồng giám khảo cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Trung học cơ sở thành phố Vũng Tàu, tháng 11/2014.

Đăng lúc: 03-11-2014 06:42:52 AM | Đã xem: 589 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Trung học cơ sở thành phố Vũng Tàu, tháng 11/2014.

Số: 1426/QĐ-PGDĐT ngày 31/10/2014 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Trung học cơ sở thành phố Vũng Tàu, tháng 11/2014.

Đăng lúc: 03-11-2014 06:34:54 AM | Đã xem: 841 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Hướng dẫn học sinh dự thi KHKT cấp thành phố dành cho hoc sinh THCS, năm học 2014-2015.

Số: 1422/PGDĐT-KTKĐCL ngày 31/10/2014 về việc hướng dẫn học sinh dự thi KHKT cấp thành phố dành cho hoc sinh THCS, năm học 2014-2015.

Đăng lúc: 31-10-2014 11:31:25 AM | Đã xem: 465 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Thông báo về việc thẩm định kỹ thuật trường Chuẩn quốc gia giai đoạn 2014-2019

Số: 1351/TB-PGDĐT ngày 17/10/2014 THÔNG BÁO Về việc thẩm định kỹ thuật trường Chuẩn quốc gia, giai đoạn 2014-2019 (đối với các đơn vị trường học).

Đăng lúc: 20-10-2014 09:43:01 AM | Đã xem: 480 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Thông báo về việc thẩm định kỹ thuật trường Chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, giai đoạn 2014-2019

Số: 1352/TB-PGDĐT ngày 17/10/2014 THÔNG BÁO Về việc thẩm định kỹ thuật trường Chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, giai đoạn 2014-2019

Đăng lúc: 20-10-2014 09:33:57 AM | Đã xem: 396 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Quyết định thành lập Đoàn thẩm định kỹ thuật trường Chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, giai đoạn 2014-2019

Số: 1350/QĐ-PGDĐT ngày 17/10/2014 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn thẩm định kỹ thuật trường Chuẩn quốc trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, giai đoạn 2014-2019

Đăng lúc: 20-10-2014 09:26:08 AM | Đã xem: 548 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT
  Trang trước  1 2 3 4 5  Trang sau
 

Phòng THPT Sở GD&ĐT BRVT

 • Công văn số 916/SGDĐT-GDTrH: V/v...
  Thứ hai - 12/06/2017 13:11

  GDTrH

  Số: 916/SGDĐT-GDTrH, ngày 07 tháng 6 năm 2017

  Kính gửi:
   - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện và thành phố;
   - Hiệu Trưởng các trường Trung học phổ thông.

  Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”;
  Căn cứ Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2013 - 2020" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
  Thực hiện Công văn số 2358/BGDĐT-ĐANN ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ các cấp học phổ thông năm 2017 của Đề án NNQG 2020;
  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Trung tâm SEAMEO RETRAC tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức các lớp bồi dưỡng cho giáo viên Tiếng Anh các cấp. Cụ thể:

  Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download

 • Công văn số 906/SGDĐT-GDTrH: V/v...
  Thứ hai - 12/06/2017 12:53

  GDTrH

  Số: 906/SGDĐT-GDTrH, ngày 02 tháng 6 năm 2017

                              Kính gửi:   Hiệu trưởng các trường THPT

  Nhằm bảo đảm cho công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong thời gian diễn ra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm học 2016-2017, Sở GDĐT yêu cầu các trường THPT, nơi đặt điểm thi THPT quốc gia tự rà soát, kiểm tra công tác PCCC các nội dung cụ thể như sau:

  Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download

 • Quyết định số 1762/QĐ-BGDĐT: V/v...
  Thứ ba - 23/05/2017 13:13

  Bo_gddt

  Số: 1762/QĐ-BGDĐT, ngày 19 tháng 5 năm 2017. Download

Phòng KTKĐCL Sở GD&ĐT BRVT

Thăm dò ý kiến

Bạn có hay ghé thăm cổng thông tin điện tử của PGD Vũng Tàu Không?

Mỗi ngày 1 lần.

Một tuần 1 lần.

Một tháng 1 lần.

Thỉnh thoảng.

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 12
 • Khách viếng thăm: 9
 • Máy chủ tìm kiếm: 3
 • Hôm nay: 2414
 • Tháng hiện tại: 52715
 • Tổng lượt truy cập: 1503466

Liên kết website

Website trực thuộc PGD Vũng Tàu

TẬP SAN