Quyết định về việc công nhận và khen thưởng học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp thành phố, năm học 2014-2015

Số: 44/QĐ-PGDĐT ngày 06/02/2015 Quyết định về việc công nhận và khen thưởng học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp thành phố, năm học 2014-2015

Đăng lúc: 06-02-2015 01:56:14 PM | Đã xem: 1071 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Kết quả cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học cấp tỉnh, năm học 2014-2015

Số: 16/BC-SGDĐT ngày 27/012015 Báo cáo kết quả cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh Trung học của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năm học 2014-2015

Đăng lúc: 02-02-2015 02:47:43 PM | Đã xem: 508 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT
Tham quan cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, năm học 2014-2015

Tham quan cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, năm học 2014-2015

Số: 50/PGDĐT-KTKĐCL ngày 21/01/2015 về việc tham quan cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, năm học 2014-2015

Đăng lúc: 21-01-2015 10:11:28 AM | Đã xem: 543 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Triển khai thực hiện Thông tư 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Số: 30/PGD ĐT-CNTT ngày 14/01/2015 về việc triển khai thực hiện Thông tư 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đăng lúc: 14-01-2015 11:24:19 AM | Đã xem: 504 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Chi nhánh Viettel Bà Rịa - Vũng Tàu.

Số: 22/PGDĐT-CNTT ngày 13/01/2015 về việc triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Chi nhánh Viettel Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đăng lúc: 13-01-2015 10:19:46 AM | Đã xem: 524 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Các đơn vị trường học cung cấp thông tin phục vụ công tác Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số: 19/PGD ĐT-CNTT ngày 12/01/2015 về việc yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ công tác Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đăng lúc: 13-01-2015 02:29:25 AM | Đã xem: 444 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hướng dẫn học sinh tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm học 2014-2015 của Phòng giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu.

Số 1706/QĐ-PGDĐT ngày 30/12/2014 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hướng dẫn học sinh tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm học 2014-2015 của Phòng giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu.

Đăng lúc: 09-01-2015 06:41:19 AM | Đã xem: 330 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Quyết định phê duyệt danh sách dự án đủ điều kiện tham gia dự thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học, năm học 2014-2015.

Số 1229/QĐ-SGDĐT ngày 19/12/2014 Quyết định phê duyệt danh sách dự án đủ điều kiện tham gia dự thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học, năm học 2014-2015.

Đăng lúc: 09-01-2015 06:36:16 AM | Đã xem: 361 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT
Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2015

Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2015

Quyết định số 1587/QĐ-PGDĐT ngày 04/12/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Vũng Tàu

Đăng lúc: 11-12-2014 08:30:54 AM | Đã xem: 719 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2014 - 2015

Kế hoạch số 1553/KH-PGDĐT ngày 26/11/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Vũng Tàu

Đăng lúc: 27-11-2014 04:51:27 AM | Đã xem: 440 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT
Đăng lúc: 27-11-2014 04:48:27 AM | Đã xem: 473 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Quyết định cử dự án khoa học kỹ thuật tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh Trung học, năm học 2014-2015

Số: 1541/QĐ-PGDĐT ngày 25/11/2014 Quyết định về việc cử dự án khoa học kỹ thuật tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh Trung học, năm học 2014-2015.

Đăng lúc: 25-11-2014 08:35:11 AM | Đã xem: 1114 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ lỗi của USB

Số: 533/STTTT-CNTT ngày 20/10/2014 về việc cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ lỗi của USB.

Đăng lúc: 25-11-2014 08:20:55 AM | Đã xem: 423 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT
Quyết định về việc công nhận kết quả cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học cơ sở thành phố Vũng Tàu, năm học 2014-2015.

Quyết định về việc công nhận kết quả cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học cơ sở thành phố Vũng Tàu, năm học 2014-2015.

Số: 1486/QĐ-PGDĐT ngày 11/11/2014 Quyết định về việc công nhận kết quả cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học cơ sở thành phố Vũng Tàu, năm học 2014-2015.

Đăng lúc: 12-11-2014 10:14:05 AM | Đã xem: 901 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Quyết định phê duyệt dự án đủ điều kiện dự thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS thành phố Vũng Tàu, năm học 2014-2015

Số: 1467/QĐ-PGDĐT ngày 05/11/2014 Quyết định phê duyệt dự án đủ điều kiện dự thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS thành phố Vũng Tàu, năm học 2014-2015.

Đăng lúc: 06-11-2014 12:17:36 PM | Đã xem: 660 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT
Quyết định về việc thành lập Hội đồng giám khảo cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Trung học cơ sở thành phố Vũng Tàu, tháng 11/2014.

Quyết định về việc thành lập Hội đồng giám khảo cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Trung học cơ sở thành phố Vũng Tàu, tháng 11/2014.

Số 1427/QĐ-PGDĐT ngày 31/10/2014 Quyết định về việc thành lập Hội đồng giám khảo cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Trung học cơ sở thành phố Vũng Tàu, tháng 11/2014.

Đăng lúc: 03-11-2014 06:42:52 AM | Đã xem: 673 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Trung học cơ sở thành phố Vũng Tàu, tháng 11/2014.

Số: 1426/QĐ-PGDĐT ngày 31/10/2014 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Trung học cơ sở thành phố Vũng Tàu, tháng 11/2014.

Đăng lúc: 03-11-2014 06:34:54 AM | Đã xem: 922 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Hướng dẫn học sinh dự thi KHKT cấp thành phố dành cho hoc sinh THCS, năm học 2014-2015.

Số: 1422/PGDĐT-KTKĐCL ngày 31/10/2014 về việc hướng dẫn học sinh dự thi KHKT cấp thành phố dành cho hoc sinh THCS, năm học 2014-2015.

Đăng lúc: 31-10-2014 11:31:25 AM | Đã xem: 519 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT

Thông báo về việc thẩm định kỹ thuật trường Chuẩn quốc gia giai đoạn 2014-2019

Số: 1351/TB-PGDĐT ngày 17/10/2014 THÔNG BÁO Về việc thẩm định kỹ thuật trường Chuẩn quốc gia, giai đoạn 2014-2019 (đối với các đơn vị trường học).

Đăng lúc: 20-10-2014 09:43:01 AM | Đã xem: 552 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khảo thí và KĐCL - CNTT
  Trang trước  1 2 3 4 5  Trang sau
 

Phòng THPT Sở GD&ĐT BRVT

Phòng KTKĐCL Sở GD&ĐT BRVT

Thăm dò ý kiến

Bạn có hay ghé thăm cổng thông tin điện tử của PGD Vũng Tàu Không?

Mỗi ngày 1 lần.

Một tuần 1 lần.

Một tháng 1 lần.

Thỉnh thoảng.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 39
  • Khách viếng thăm: 37
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 1777
  • Tháng hiện tại: 32071
  • Tổng lượt truy cập: 2030059

Liên kết website

Website trực thuộc PGD Vũng Tàu

TẬP SAN