Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra,. ngăn ngừa bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn TP.Vũng Tàu