LỊCH CÔNG TÁC (xét tốt nghiệp, tuyển sinh, tựu trường) TỪ THÁNG 5/2017 ĐẾN THÁNG 8/2017