Kết luận kiểm tra công tác tuyển sinh, nề nếp, tài chính đầu năm tại một số trường MN, TH, THCS năm học 2017 - 2018 tại thành phố Vũng Tàu (đợt 1)