Triển khai thực hiện chủ trương nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên